• Witaj na stronie Parafii

 • Msze Święte w Niedziele i Uroczystości : 8.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00

 • W dni powszednie : 6.45 (w adwencie) 8.00 | 18.00

 • Kancelaria czynna od pn. do sb : 8.30 - 9.00 , pon. śr. pt. : 16.30 - 17.30

 • Zobacz Nabożeństwa w zakładce O PARAFII

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku

" Synu ,oto Matka Twoja ... "

1991

 • 1 lipca Biskup Warmiński Edmund Piszcz erygował Parafię Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku. Została ona wydzielona z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwszym proboszczem został ks. Ryszard Gwiazdowski.

 • 14 lipca na placu miejskim przy stadionie Biskup Pomocniczy Diecezji Warmińskiej Józef Wysocki odprawił pierwszą Mszę Świętą, a następnie poświęcił krzyż parafialny.

 • Dzięki pomocy ks. proboszcza z Kut wybudowano kaplicę o pow. 50 m2, w której od sierpnia codziennie odprawiano Msze Św. Zaczęły powstawać wspólnoty różańcowe i ministranckie.

1992

 • W sierpniu rozpoczęto budowę kaplicy z częścią mieszkalną o pow. 360m2.

 • W grudniu przeprowadzono w nowej kaplicy pierwsze rekolekcje adwentowe.

1993

 • 4 kwietnia do parafii przybył pierwszy wikariusz ks. Robert Maciejewski.

 • W maju podjęto prace wykończeniowe kaplicy, w tym wykładanie posadzki.

 • W listopadzie na zapleczu kaplicy wykonano pomieszczenie kancelaryjne i zakrystię.

1994

 • 6 kwietnia parafia stała się właścicielem placu o pow. 0,61ha przy ul. Toruńskiej przeznaczonego pod zabudowę kościelną.

 • Wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Oazy rozpoczęły swoją działalność.

 • Od 1994 co roku przeprowadzano Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”.

1995

 • We wrześniu rozpoczęto prace w kaplicy: wykończono sufit, prezbiterium, zakrystię, podstawy filarów oraz odnowiono ściany budynku. Między Świętami a Nowym Rokiem ks. proboszcz wprowadził się do części plebanijnej.

 • 17 grudnia Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich rozpoczęło działalność przy tutejszej parafii.

 • W czasie rekolekcji adwentowych przeprowadzono akcję pomocy ubogim, która stała się coroczną tradycją parafii.

1996

 • W lutym trwały pracy przy wykończeniu części mieszkalnej na parterze.

 • W maju wykonano zewnętrzną elewację kościoła, pomalowano dach i wstawiono schody w przedsionku.

 • We wrześniu pracowano przy wykończeniu mieszkania dla wikariusza oraz przy budowie chóru.

 • W październiku został ustawiony nowy krzyż misyjny. Po raz pierwszy odbyły się Misje parafialne prowadzone przez Księży Pallotynów z Częstochowy.

1997

 • W dniach 31 marca – 4 kwietnia ks. bp Wojciech Ziemba przeprowadził pierwszą Wizytację Kanoniczną w parafii.

 • W maju przywieziono z Gliwic dzwon Św. Jana Apostoła. W czerwcu trwały prace przy wymianie nagłośnienia w kościele. Rozpoczęto budowę dzwonnicy oraz ufundowano figurę Matki Bożej, ustawionej na dachu kaplicy.

 • 11 października został poświęcony obraz Bożego Miłosierdzia „Jezu, ufam Tobie.

1998

 • 7 stycznia została powołana Parafialna Akcja Katolicka.

 • W lutym wykonano schody metalowe zewnętrzne i wykończono mieszkanie dla jeszcze jednego wikariusza. Rozbudowano mieszkanie dla Proboszcza, pokoje nad kancelarią i zakrystią.

 • W lutym wykończono mieszkanie dla jeszcze jednego wikariusza.

1999

 • 1 stycznia powstała Parafialna Rada Duszpasterska, której zadaniem było opracowanie Programu Duszpasterskiego Parafii przygotowującego do pielgrzymki Ojca Św. Jan Pawła II.

 • 21 lutego rozpoczęła się renowacja Misji Świętych przeprowadzona przez księży Pallotynów z Częstochowy.

2000

 • W dniach 19 – 21 lutego ks. bp Edward Samsel przeprowadził Wizytację Kanoniczną.

 • 1 lipca ks. proboszcz Ryszard Gwiazdowski został mianowany Proboszczem i Dziekanem Kościoła p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach. Nowym proboszczem parafii został ks. Jan Skorupski.

2001

 • Z inicjatywy ks. proboszcza powołano Radę Parafialną zajmującą się sprawą budowy kościoła.

2002

 • Rekolekcjonista ks. Radosław Ambroziak ufundował parafii obraz s. Faustyny.

 • Radę Parafialną przekształcono w Komitet Budowy Kościoła.

 • W grudniu wydano pierwszy numer biuletynu parafialnego.

2003

 • Wiosną z inicjatywy ks. proboszcza uporządkowano plac przykościelny oraz zabezpieczono krzyż misyjny przed dalszym niszczeniem u podstawy.  

 • Grudzień – Zakupione drzewo na przyszły chór. Zakupiono rzeźbę Jezusa ukrzyżowanego autorstwa Sergiusza Liwiencewa

2004

 • Styczeń – Z zakupionego drzewa wykonano stolarkę do budowy chóru i wykonano obecny wystrój prezbiterium.

 • Ks. proboszcz złożył podanie do Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej o ostateczne wytyczenie miejsca pod przyszły kościół.

 • 6 czerwca służący posługą duszpasterską dk. Paweł Tober odprawił Mszę Św. Prymicyjną i został wikariuszem tutejszej parafii.

 • 1 lipca ks. dr Jerzy Fidura został mianowany Ojcem Duchownym miejscowego Seminarium Duchownego.

 • Jego Ekscelencja Ksiądz. Biskup Ełcki Ks. Bp Jerzy Mazur podczas wizytacji Parafii przy okazji udzielanego Sakramentu Bierzmowania w dniu 29 kwietnia 2004 r. w rozmowie z Księdzem Proboszczem Parafii zaznaczył, że ma zamiar poświęcić fundamenty nowej świątyni parafialnej

2005

 • Podczas wizytacji kanonicznej dnia l0 kwietnia 2005 roku. kilka dni po przejściu z tego świata do wieczności naszego rodaka papieża Jana Pawła II ksiądz Biskup Ełcki Jerzy Mazur poświęcił plac pod budowę kościoła

 • 3 maja poświęcono kopię obrazu Matki Boskiej Bolesnej i rozpoczęto jej peregrynację w rodzinach naszej parafii.

 • 26 września Diecezjalna Komisja Sakralna zatwierdziła projekt budowy kościoła wykonany przez architekta z Warszawy prof. Andrzeja Miklaszewskiego.

 • 13-14 października odbyły się uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, poprzedzone rekolekcjami przygotowawczymi.

 • Od października przy parafii dział drużyna harcerska „ Sursum corda”

2006

 • 23 kwietnia rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w naszych domach.

 • We wrześniu pobudowano na placu parafialnym budynek gospodarczy jako zaplecze dla materiałów do budowy nowej świątyni. Makieta nowego kościoła została umieszczona w kaplicy parafialnej.

 • 10 października firma z Żywca rozpoczęła wykonywanie pali na których stanie nowy kościół. Zostały wykonane projekty architektów naszej Świątyni

 • 07 października  Święto Matki Boskiej Nieustającej Pomocy rozpoczęto odwierty do zalewania słupów nośnych fundamentowych pod Świątynię.

 • wykonano 31 pali (od 8 do 18 m.)  na których budujemy kościół.

 • 28 października środa godz. 18 00 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy zakończenie odwiertów i załadunek urządzeń na transportery.

2007

 • 07 marca środa rozładunek pierwszego transportu cegły do budowy Świątyni. Zakupiono cegłę licówkę  ( 75%  cegły na budowę kościoła).

 • wykonaliśmy oczepy - czyli żelbetonowe ławy, na których wznoszą się mury kościoła. 4 lipca środa Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Zakończenie I-go etapu budowy- zalanie fundamentów pod Świątynię.

 • 10 listopada sobota zalanie stropu nad lewą nawą boczną. Koniec prac budowlanych na 2007 r.

2008

 • wykonaliśmy drugą nawę boczną z filarami.

 • wybudowano parter chóru i 2 kondygnacje wieży naszego kościoła.

 • wykonano ściany do konstrukcji stalowej na dach .

 • 24 maja o godz. 11.00 miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w budujący się kościół czego dokonał biskup Jerzy Mazur .

2009

 • ostemplowano całą nawę główną (01.08. -zakończenie prac związanych z postawieniem rusztowań wewnętrznych nawy głównej) została wykonana i zamontowana konstrukcja stalowa dachu (20.05. do 23.05 montaż konstrukcji stalowej dachu głównej nawy. 12.08. do 22.08.2009 r. montaż płatwi dachowych).

 • wykonano więźbę dachową nad nawą główną i ją odeskowano w ten sposób przygotowano do pokrycia tę cześć dachu ( do 01.10.)

 • wybudowano schody na chór (20.04. do 18.05.)

 • wybudowanie wszystkich kondygnacji wieży świątyni (15.12. zalanie płyty pod budowę dachu wieży.  Koniec prac budowlanych na 2009 r.)

2010

Zamierzamy:

w pierwszym rzędzie wykonać zwieńczenie wieży (najprawdopodobniej na ziemi a później przy pomocy dźwiga wstawimy i zamontujemy).
dokończyć budowę ścian przy prezbiterium, czyli od strony budynku gospodarczego .
wykonać więźby dachowej nad nawami bocznymi.
przykryć dachy Świątyni.

Video