• Witaj na stronie Parafii

  • Msze Święte w Niedziele i Uroczystości : 8.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00

  • W dni powszednie : 6.45 (w adwencie) 8.00 | 18.00

  • Kancelaria czynna od pn. do sb : 8.30 - 9.00 , pon. śr. pt. : 16.30 - 17.30

  • Zobacz Nabożeństwa w zakładce O PARAFII

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku

" Synu ,oto Matka Twoja ... "


Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

 1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka (odpis aktu urodzenia).

2. W kancelarii zostaje spisany formularz zgłoszenia dziecka do chrztu z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego).

3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę chrzestną i ojca chrzestnego.

4. W kancelarii parafialnej trzeba będzie podać następujące dane:
- dziecka: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
- rodziców: imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania,
data i miejsce ślubu kościelnego
- rodziców chrzestnych:
imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania.

5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka.

6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)

7. Osoby, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, a pochodzą z innej parafii, winny najpierw uzyskać stosowne pozwolenie od swojego księdza proboszcza.

 

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

- ukończyła 16 rok życia,
- jest katolikiem i otrzymała sakrament bierzmowania,
- dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
- nie żyje w związku niesakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie).

 

Jakie są zadania rodzica chrzestnego?

Ma on (...) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, Kan. 872).

Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

 

Co należy przygotować do chrztu?

- białą szatę - podczas chrztu matka chrzestna zakłada ją dziecku,
- świecę - podczas chrztu ojciec chrzestny odpala ją od paschału.

Video