• Witaj na stronie Parafii

  • Msze Święte w Niedziele i Uroczystości : 8.00 | 10.00 | 12.00 | 18.00

  • W dni powszednie : 6.45 (w adwencie) 8.00 | 18.00

  • Kancelaria czynna od pn. do sb : 8.30 - 9.00 , pon. śr. pt. : 16.30 - 17.30

  • Zobacz Nabożeństwa w zakładce O PARAFII

Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku

" Synu ,oto Matka Twoja ... "

 

 

ampulki

Modlitwy ministranta:

Okres Zwykły

 

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

K: Idźmy z radością.
M: Na spotkanie Pana.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K: Błogosławmy Panu.
M: Bogu niech będą dzięki.

* * *

Okres Adwentu

 

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie, nasz Boże, niech ta święta posługa pobudzi nasze serca do przygotowania dróg Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości serca.

K: Oto Pan Bóg przyjdzie.
M: Z rzeszą Świętych k’nam przybędzie.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, który nam, tak bardzo niegodnym, pozwoliłeś być blisko Ciebie, spraw prosimy, abyśmy w codziennym życiu umieli iść Twoimi śladami, świadcząc dobro innym.

K: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
M: Hosanna na wysokości.

 

* * *

Okres Bożego Narodzenia

 

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który niegdyś przyszedłeś na świat w betlejemskiej stajence, spraw, abyśmy godnie służyli przy Twoim ołtarzu, gdzie każdego dnia rodzisz się pośród nas.

K: Słowo stało się Ciałem.
M: I zamieszkało między nami.

Modlitwa po Mszy Świętej

Przeniknięci blaskiem tajemnicy Twojego narodzenia, prosimy Cię Panie, pomóż nam nieustannie składać u Twego żłóbka dary naszych dobrych czynów.

K: Chwała na wysokości Bogu.
M: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

* * *

Okres Wielkiego Postu

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, w tym świętym czasie pokuty przystępujemy do służby przy Twoim ołtarzu, spraw prosimy, niech ona tak przemieni nasze serca, aby się Tobie podobały.

K: Nawracajcie się.
M: I wierzcie w Ewangelię.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, nasz Dobry Ojcze, który zawsze nas szukasz, a gdy schodzimy z drogi uczciwej jesteś gotowy darować nam to wszystko, co złego uczyniliśmy, spraw, abyśmy przez tę świętą posługę całą duszą nawrócili się do Ciebie.

K: Któryś za nas cierpiał rany.
M: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

* * *

 

 

Triduum Paschalne

Modlitwa przed Mszą Świętą

Zbliżając się do Twego ołtarza w te dni najświętsze ze wszystkich, prosimy Cię Panie, spraw, abyśmy z pokorą i w skupieniu przeżywali tajemnice Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

K: Wielbimy Krzyż Twój Panie, wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie.
M: Bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy uczestniczyć w Tych Świętych Misteriach Paschalnych, spraw, prosimy, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć, jak wielka jest Twoja miłość do nas, grzesznych ludzi.

K: Wielbi dusza moja Pana.
M: Bo wielkie rzeczy nam uczynił.

* * *

Okres Wielkanocny

 

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszelkie zło, spraw prosimy, abyśmy godnie służąc Tobie nieśli bliźnim naszym radość Twojego zwycięstwa.

K: Chrystus Pan Zmartwychwstał, Alleluja.
M: Prawdziwie z grobu powstał, Alleluja.

Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne i zawarłeś z nami Nowe Przymierze, spraw prosimy, abyśmy jako Twoi słudzy, codziennie umierając dla grzechu, żyli tylko dla Ciebie.

K: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Alleluja.
M: Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, Alleluja.

 

 

Modlitwa lektora


Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

piątek, 28 marca 2014 05:47

Video